Aalsmeer

DEZE REIS IS VOL, er is een wachtlijst voor deze reis
Let op: uw paspoort moet geldig zijn tot tenminste 23 augustus 2020

9 dagen Israël met ds. G. de Ruiter uit Aalsmeer

Reisdata: zaterdag 15 februari – zondag 23 februari 2020

Zaterdag 15 februari
Vertrek naar Israël
Vlucht naar Ben Gurion Airport. U wordt opgewacht door de gids en samen reist u naar uw hotel in Tiberias.
Als de tijd het toelaat brengen we onderweg een bezoek aan de Carmel.
Mukhraka
Als de tijd het toelaat brengen we hier een bezoek aan deze bijzondere plaats. Op de berg Carmel bad Elia om vuur uit de hemel, om zo het volk te bewijzen dat God de God
van Israël is en niet de Baal. We genieten hier van het mooie uitzicht over de Israël vallei.
We overnachten in/rond Tiberias.
Gids en bus

Zondag 16 februari
Berg van de Zaligsprekingen
Deze plaats herinnert aan de zaligsprekingen van Jezus op de berg.
We maken een mooie wandeling de berg af door de velden, naar onze volgende plaats.
Tabgha
We zien de kerk van het wonder van de broden en de vissen, en bewonderen het beroemde mozaïek van de broden en vissen, zo’n 1600 jaar geleden gemaakt in de toenmalige Byzantijnse kerk.
Kapernaum
Kapernaum, een vissersdorp, was de woonplaats van Petrus.
Jezus ging van hier rond om te prediken. We zien de ruïne van een synagoge en fundamenten van het huis van Petrus.
Banias
Aan de voet van de berg Hermon ontspringen de bronnen van de Jordaan.
Dit is de plaats van het vroegere Caesarea Philippi. We maken er een mooie wandeling naar de waterval in dit onverwacht groene natuurgebied in noord Israël.
Berg Ben Tal
We rijden over de Golan Hoogvlakte en maken een korte stop op de Berg Ben Tal. We overzien de omgeving tot aan de berg Hermon, tientallen kilometers oostwaarts in Syrië, de bergen van Libanon en het Jordaandal. De berg is vooral van strategisch belang voor de verdediging van Israël en speelde in de 6-daagse oorlog en Yom Kippoer oorlog een belangrijke rol.
We overnachten in/rond Tiberias.
Gids en bus

Maandag 17 februari
Nazareth Village
Hoe was het leven in de tijd van Jezus?
We maken het mee op deze bijzondere plaats, een soort ‘openluchtmuseum’ en ziet een herder, ambachten, een graf uit die tijd en meer. Een gids ter plaatse leidt ons rond.
Zippori
Vlak bij Nazareth lag in Jezus tijd een grote plaats, Zippori. Van de stad zijn de ruïnes bewaard gebleven. We zien hier de wijken waar mensen woonden, de mooie mozaïekvloer van de synagoge, een wereldberoemd mozaïek: ‘Mona Lisa van Galilea’ en meer. Vrijwel zeker heeft de timmerman Jozef met zijn zoon Jezus hier zijn ambacht uitgeoefend. De niet zo rijke werklieden woonden vaak net buiten de grote stad.
Yardenit
Vandaag maken we een bijzonder moment mee. We bezoeken de doopplaats in de Jordaan, Yardenit. We maken mee dat hier mensen gedoopt worden.
Boottocht Meer van Galilea
Vandaag sluiten we de dag af met een boottocht op het Meer van Galilea, dat
verbonden is met zoveel verhalen uit het Nieuwe Testament.

We overnachten in/rond Tiberias.
Gids en bus

Dinsdag 18 februari
Kibbutz Yitav
We gaan vandaag vroeg op pad. Vanmorgen brengen we een bezoek aan de kibbutz Yitav, waar de gemeente Aalsmeer warme banden mee onderhoudt. Het is gelegen niet ver van Jericho, in de woestijn van Samaria, waar Joden hebben gewoond sinds oude tijden. We hopen hier meer te horen over het Bijbelse hartland van Judea en Samaria, Later deze week zullen we hier zelf bezoeken gaan brengen. We zijn hier ongeveer twee uur.
Qumran en Masada
Op weg naar Masada maken we een fotostop bij de grotten waar de Dode Zeerollen werden gevonden. We brengen een bezoek aan Masada. Het is de burcht waar nog jaren verzet werd gepleegd door een groep Joden, na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Met een kabelbaan gaan we naar deze burcht voor een bezoek, symbool van verzet tegen een oppermachtige vijand.
Dode Zee
We maken mee hoe het is om te drijven op het zoute water van de Dode Zee.
Overnachting in de woestijn
We besluiten de dag in Kfar HaNokdim waar we kennismaken
met de gastvrijheid van de Bedoeïenen. ‘s Avonds kunnen we ons warmen aan een
kampvuur bij onze eigen tent. We slapen vannacht in een duizend sterren hotel, een
bedoeïenentent in de Negev Woestijn.
We overnachten in Kfar HaNokdim.
Gids en Bus

Woensdag 19 februari
Kamelenrit
We maken een rit op de kameel, door de Negev. Een Bedoeïen uit het kamp begeleidt ons.
Beit Guvrin / Maresha
We krijgen de gelegenheid om een verrassende en tamelijk onbekende plaats te gaan bekijken. De Bell Caves, ontstaan door mergelwinning voor de bouw, zijn indrukwekkend. Ook is er een ondergrondse stad van voor de jaartelling met olijfpersen, huizen en de duiventillen voor offers in de tempel. Een klein deel daarvan is toegankelijk voor bezoekers. De Phoenicische graven die in hetzelfde gebied zijn aangetroffen, met oude, intacte muurschilderingen, zijn indrukwekkend mooi.
We zien de stad Maresha liggen, waar koning Herodes de Grote werd geboren. Maresha is een legioenstad uit de Romeinse tijd.
Elah Beek en Sha’araim
We staan in de Elah vallei, gelegen aan de voet van de Bijbelse stad Sha’araim, dat bovenop de berg is gelegen (1Sam. 17:52). We gaan staan in de beek waar David de stenen voor zijn slinger zocht.
Al geruime tijd lagen de legers van de Filistijnen en van Israël tegenover elkaar. David hoorde hoe Goliath, een kampvechter, het volk en de G’d van Israël uitdaagde. Hij besluit zich te melden bij koning Saul, die zijn residentie voor deze gelegenheid heeft op Sha’araim, twee poorten betekent dit. Omdat David geen kans zag het harnas van Saul te dragen, verlaat hij de legerplaats en gaat naar de nahal HaElah, de beek. Meestal staat deze droog. Hij zoekt er een paar gladde stenen uit voor zijn slinger en gaat hiermee de reus tegemoet. In de vallei vindt de confrontatie plaats. We zien rondom de bergen waar de Filistijnen waren gelegerd, van Socho tot Tel Azeka. Het landschap speelt een beslissende rol in dit verhaal. We horen de uitleg bij het verhaal, waardoor het Bijbelverhaal een diepere dimensie krijgt!
Tel Azeka
Ook gaan we Tel Azeka, genoemd in deze zelfde geschiedenis, bezoeken. Het uitzicht is wijds en adembenemend. Tel Azeka speelt een rol in dit verhaal, maar ook bij de beschrijving van de veroveringen in Judea door Sanherib.
We zien niet ver van de heuvel Tel Azeka de stad Beit Shemesh liggen.
De stad Beit Shemesh, waar de ark weer arriveerde nadat de Filistijnen waren geplaagd met de builenpest, ligt dichtbij. We gaan begrijpen waarom de ark uitgerekend naar deze stad kwam.
We overnachten in Jeruzalem.
Gids en bus

Donderdag 20 februari
Sifting Project
Het ‘Sifting Project’ is een project, gelegen op de Olijfberg, waarbij we zelf als archeoloog aan de slag gaan. Onder leiding van een deskundige zeven en sorteren we materiaal dat opgegraven is toen de hoofdstraat in de ‘Stad van David’ werd blootgelegd. Het is altijd een verrassing wat we gaan vinden!
Joodse wijk, Bar Mitswa
We maken een wandeling door de Joodse wijk in de Oude stad en eindigen bij de Klaagmuur. Bij de Klaagmuur zullen we de Bar Mitswa van Joodse jongens zien. Zij worden ‘Zoon der Wet’. Een zeer feestelijke gebeurtenis in een Joods gezin.
Yad VaShem
Zeer indrukwekkend is ons bezoek aan het herinneringsmonument en museum van de Holocaust. Yad Vashem is een ‘monument’ gewijd door de Joodse Staat Israël aan de zes miljoen Joden die in de tweede wereldoorlog zijn vermoord.
Het museum bestaat uit de monumenten buiten en de tentoonstelling binnen. De verschrikkingen van de Holocaust worden hier in opeenvolgende stadia getoond.
Wadi Qelt
Dit is de Bijbelse plaats van de beek Krith. Hier werd Elia door de raven gevoed tijdens de hongersnood. Diep in deze woestijn zien we een oud klooster.
We overnachten in Jeruzalem.
Gids en bus

Vrijdag 21 februari
Bethel
Jakob moest vluchten voor Esau, droomde hij in Bethel over de ladder met engelen.
Bij zijn terugkomst in het land na vele jaren, kwam hij aan in Sichem.
Eeuwen later in de tijd van de koningen bouwde koning Jerobeam voor het tienstammenrijk een altaar in Bethel. We zien het platform waar het heiligdom stond. Het andere heiligdom bouwde Jerobeam in Dan, vlakbij de berg Hermon.
De oude tel van Bethel laat enkele woon grotten zien, enkele graven, een mikwe (ritueel bad) en resten van oude olijfpersen. Ook bouwde Jerobeam een wachttoren, uit vrees voor aanvallen uit het tweestammenrijk waarvan hij zich had losgemaakt.
Shilo
Na de overtocht van de Israëlieten over de Jordaan, heeft het volk onder leiding van Jozua de plaats Shilo gekozen om de tabernakel op te bouwen, waar G’d werd gediend. Dit bleef de aangewezen plaats totdat de tabernakel werd verwoest door de Filistijnen.
Later werd in Jeruzalem de Tempel gebouwd door koning Salomo.
We horen over het intense gebed van Hanna, voor generaties na haar het voorbeeld van een gebed tot G’d, direct uit het hart.
Berg Gerizim
Na de aankomst van de Israëlieten in het beloofde land ging het volk onder Jozua’s leiding naar de berg Gerizim en Ebal, de berg van de zegen en de vloek.
Ook begroeven de kinderen van Israël het gebeente van Jozef in Sichem. We zien vanaf de berg Gerizim het graf van Jozef.
We overnachten in Jeruzalem.
Gids en bus

Zaterdag 22 februari
Olijfberg, Getsemane, Via Dolorosa, Lithostrotos, Grafkerk
Vanaf de Olijfberg zien we de Oude Stad liggen en wandelen de berg af naar kerken Dominus Flevit en een deel van de Olijfboomgaard, waar Jezus werd gevangen genomen. Via de Leeuwenpoort komen we in de Oude Stad.
We vervolgen onze weg langs de Via Dolorosa, de lijdensweg, tot de Grafkerk.
Onderweg bezoeken we indien mogelijk de marktplaats, waar ooit de burcht Antonia was. In de stenen is een Romeins soldaten spel te zien.
Kamer van het Laatste Avondmaal, Graftuin
We bezoeken de Kamer van het Laatste Avondmaal op de berg Sion. Ook het Graf van koning David is hier te vinden.
Een bezoek aan de Graftuin is een bijzonder moment. Een gids ter plaatse vertelt u over de lijdensgeschiedenis en laat u de tuin van het graf zien. U viert hier samen het avondmaal.
We overnachten in Jeruzalem.
Gids en bus

Zondag 23 februari
Terug naar huis
Vandaag vliegen we terug naar Nederland, met veel herinneringen!
We zeggen elkaar:
Lehitra’ot!
Tot ziens!

Gids en bus

Wijzigingen
Als door omstandigheden een onderdeel van het programma geen doorgang kan vinden, spant Ruth Israelreizen zich in om een vervangend programmaonderdeel aan te bieden.

Prijs vanaf 25 deelnemers: (€ 1395,-) LET OP: Mogelijk verhoogde prijs ivm hogere vluchtprijzen, vanaf 1 oktober 2019
Toeslag 1-persoonskamer: € 315,-

Reis is vol, aanmelden alleen nog in overleg.

Deelnemers krijgen een factuur zodra er voldoende aanmeldingen zijn om de reis door te laten gaan.

Reisvoorwaarden

Bij de prijs inbegrepen:
● Rechtstreekse vlucht, inclusief 1 stuks handbagage (8-10 kg, dit verschilt per vliegmaatschappij) en 1 stuks ruimbagage (ca. 18-20 kg, dit verschilt per vliegmaatschappij)
● Brandstoftoeslag luchthaven; een wijziging in deze kosten <€10,- zullen we niet doorberekenen
● Ontvangst op de luchthaven in Israël door de gids
● Transfer van en naar de luchthaven in Israël
● Vervoer per luxe touringcar op alle dagen dat dit staat aangegeven in het reisvoorstel
● Overnachtingen in nette toeristenklasse hotels
● Op basis van halfpension (ontbijt en diner)
● Professionele gids op alle dagen dat dit staat aangegeven in het reisvoorstel
● Alle in het reisvoorstel genoemde plaatsen en activiteiten

Niet inbegrepen zijn:
● Reisverzekering en annuleringsverzekering
● Lunches
● Fooien
● Bijdrage aan Garantiefonds GGTO €15,= per boeking

Informatie voor de reiziger

Houdt u rekening met het volgende:
– Uw paspoort dient op moment van vertrek uit Israël nog 6 maanden geldig te zijn.
– ATM gebruik: vergeet niet bij uw bank uw bankpas te deblokkeren voor gebruik in het buitenland.
– Op religieuze plaatsen gelden voor mannen en vrouwen kledingvoorschriften: schouders en knieën moeten bedekt zijn.
– Op sjabbat kunt u in orthodox Joodse wijken niet fotograferen.
– Op sjabbat is er geen openbaar vervoer in Israël.
– Winkels en ATMs sluiten vrijdagmiddag ongeveer 2 uur voor sjabbat begint en openen weer op zaterdagavond.
– Fooien vormen een onderdeel van het inkomen in Israël. De fooi voor de chauffeur is €3 per persoon per dag, gids €4 per persoon per dag. Per verblijf in uw accommodatie €1 per persoon.
– Lunches zijn niet inbegrepen. Een lunch kost gemiddeld €10.
– De valuta in Israël is de NIS, Nieuw Israelische Shekel (₪).
– Als u in Israël aankopen doet boven ₪400, kunt u op de luchthaven de VAT (17%) retour vragen bij het daartoe bestemde loket. U heeft daarvoor een VAT-bon nodig en u moet het bijbehorende artikel tonen. Vraag bij grotere aankopen dus altijd een ’VAT-receipt’! (BTW heet in Israël VAT).

Meer nuttige informatie en tips vindt u op: http://www.gidsisraelruth.nl/tips.html

Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van Ruth Israelreizen van toepassing.