Inleiding

Wie hoort over Israël denkt onwillekeurig aan een land met woestijnen en kamelen. Hoewel meer dan de helft van het grondoppervlak van Israël uit woestijn bestaat, wonen er maar weinig mensen.
In 2010 woonde slechts 8,2% van de Israëlische bevolking in de woestijn. Hiervan is driekwart Joods en een kwart Bedoeïen.
De woestijn is vanouds een plaats waar weinig mensen wonen, maar ook een plaats voor mensen die ‘niet passen in de maatschappij’.
Het is de streek waar vanouds bijvoorbeeld ook de profeten woonden. Denk aan de woestijn van Judea, ten oosten van de bergrug die  van noord tot zuid door het Hartland loopt.
Ook Joodse opstandelingen tegen het wrede Romeinse regiem in de 1e eeuw BCE tot 2e eeuw CE kwamen er terecht. We hebben het dan over de sekte van de Essenen, Bar Kochba en zijn volgelingen.
Vanaf de 5e eeuw zochten Christenen er hun toevlucht. Zij wilden ontsnappen aan de corrupte staats kerk van Rome, opgericht door keizer Constantijn. Ze gingen er wonen als kluizenaar. Later ontstonden op die plaatsen  kloostergemeenschappen.
Een bekend voorbeeld is het bekende, 1500 jaar oude St. George klooster in Wadi Qelt.

Bijbel en Woestijn

In de Bijbel wordt op meerdere plaatsen melding gemaakt van profeten die woonden en werkten in de woestijn. Meestal is dit de eerder genoemde woestijn ten oosten van de bergrug die door Judea en Samaria loopt. Maar soms wordt ook de Negev Woestijn bedoeld.

Elia profeteert voor koning Achab dat er ‘in deze jaren’ geen dauw of regen zal zijn. Hij loopt gevaar voor zijn leven en krijgt van G’d de opdracht om zich te verbergen in de woestijn bij de beek Krith.
Dit ligt in het gebied van Benjamin. Een uiterst droog gebied. Daar overleeft hij de woede van de koning en vertoont zich pas drie jaar later weer. Lees hierover in 1 Kon. 17.
​Nadat Elia strijdt voor G’ds eer op de Karmel, wordt hij bedreigd door Izebel. Hij vlucht naar de woestijn, naar Berseba. In dit geval gaat het om de Negev woestijn in het zuiden van Israël. Hij is depressief en gaat geheel alleen een dagreis de woestijn in. Hij bidt om te mogen sterven. Allereerst zorgt de Eeuwige ervoor dat hij te eten en te drinken krijgt.
Daarna spreekt Hij tot Elia in het suizen van een zachte stilte. Elia krijgt een nieuwe opdracht. Lees hierover in 1 Kon. 19.

Elisa was een profeet die, na de dood van Elia, voor de profetenschool in Jericho het water gezond maakte 2 Kon.2:19-22.

De profeet Amos kwam uit Tekoa in Juda, en profeteerde tegen Jerobeam. Tekoa ligt in woestijnachtig gebied in Juda.

Mozes, die ook een profeet was, vlucht voor de Farao naar de woestijn van Midian. Dit lag in wat nu Saoedi Arabië is. Hij werkt er tientallen jaren in de woestijn als herder voor zijn schoonvader Jethro. Na 40 jaar spreekt de Eeuwige tot hem. Hij krijgt de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Lees meer: Ex. 2:15, Ex.3.

Wie zelf ooit in de woestijn is geweest, weet dat de stilte oorverdovend kan zijn en grote indruk maakt. En het is vanuit deze stilte van de woestijn dat G’d tot mensen spreekt.

add your comment