Disclaimer

Ruth Israelreizen

DISCLAIMER

  • Ruth Israelreizen besteedt voortdurend de uiterste zorg aan de inhoud van de website. In het geval dat er type- of drukfouten op de website staan, of dat er verouderde content staat op de website, aanvaardt Ruth Israelreizen geen aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit.
  • Dit geldt ook indien schade wordt veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en versturen van gegevens, of door technische storingen.
  • Het kan gebeuren dat de reisinformatie op deze site wijzigt. Dit kan zonder enige kennisgeving aan de klant en met onmiddellijke ingang.
  • De gebruiker van deze site kan geen rechten ontlenen aan de informatie en diensten die op deze site worden geboden. De inhoud van de site wordt geheel voor eigen risico gebruikt.
  • Ruth Israelreizen verzorgt de informatie op de website en doet er alles aan deze actueel te houden.
  • Als er iets niet klopt of niet goed werkt op deze website, stellen we het op prijs als u dat aan ons laat weten. U kunt dan een mail sturen naar: info@ruthisraelreizen.nl