De beek Elah

De beek de Elah is een bekende uit de Tenach (O.T.). Hij wordt genoemd in 1 sam. 17. Als de Filistijnen weer eens op strooptocht zijn en Saul hen tegemoet treedt met zijn leger, ontstaat er een pat stelling. Niemand wil als eerste aanvallen en daarmee zijn hoge positie op de bergen prijsgeven. Een kampvechter, Goliath, daagt de Israëlieten uit: wie vecht met hem en wint, diens leger heeft gewonnen. Degene die verliest, verliest de strijd voor het gehele leger. Hij is al 40 dagen aan het lasteren, als David, gestuurd door zijn vader, in het leger komt om zijn broers eten te brengen. Bethlehem ligt aan het oostelijke einde van de Elah vallei, de legers bevinden zich aan de westelijke kant van de vallei.
Hij geeft aan dat hij de strijd wil aanbinden. Saul biedt hem zijn wapenrusting aan, die veel te zwaar is voor de tengere jongere. David pakt zijn slinger en herderstas, loopt de heuvel Shaaraim af waar Sauls leger zich bevindt. Hij gaan naar de beek de Ela in de vallei en zoekt 5 gladde stenen uit in de beek.
Het is goed mogelijk om naar deze beek te gaan en zelf te staan op de plaats waar David zijn stenen uit heeft gezocht toen hij Goliath tegemoet ging. Velen nemen zelf een steen mee naar huis als aandenken.

Als je vanaf deze plaats de wandelroute van de Israel Trail volgt, kom je in Shaaraim zelf. Het is en uurtje lopen, een beetje conditie en goede wandelschoenen zijn noodzakelijk. Je moet een behoorlijk stuk omhoog lopen. Maar het resultaat loont: een prachtig uitzicht over de Elah vallei, de bergen die in de Bijbel worden genoemd, waar de legers lagen, zie je panoramisch liggen. Oude ruïnes van een stad met de dubbele poort zijn er opgegraven en goed zichtbaar.

De campagne van Sanherib, Tel Lachish

De roerige laatste eeuw van Juda en Jeruzalem voor de Babylonische ballingschap werd ingeluid door Sanherib van Assyrië. We lezen hierover in de Bijbel, maar ook archeologische vondsten vertellen de geschiedenis.
Lees hier meer over Sanherib, Tel Lachish, Tel Azeka, Jeruzalem, koning Hizkia, de profeet Jesaja, Assyriërs en Babyloniërs.

Sanherib was de zoon van Sargon II (721-705 BCE) van Assyrië. Hij kwam aan de macht in het jaar 705 BCE (voor de jaartelling). In 681 BCE werd hij vermoord.
In de tijd van zijn regering heeft hij in de gehele Levant (ongeveer wat we nu het Midden Oosten noemen) veroveringstochten gehouden.
Een ervan wordt beschreven in de Bijbel, 2 Kon. 18.

Nadat Shalmaneser Samaria heeft belegerd en ingenomen in het jaar 722 BCE, lees 2 Kon 18: 9-11, wordt hij opgevolgd door Sargon II, die regeerde tot plm 705 BCE. Dit was de vader van Sanherib, die zijn vader Sargon II  heeft opgevolgd .
In het jaar 701 trekt Sanherib op tegen Juda, waar koning Hizkia regeert. Hij neemt alle vaste steden van Juda in. Als ook Lachish, de laatste van de vaste steden en een belangrijke, strategisch gelegen stad in de bergen van Judea, is gevallen, probeert koning Hizkia het gevaar af te wenden dat Jeruzalem ook met een belegering te maken zal krijgen. We lezen in vers 14 dat Hizkia aanbiedt om tot een schikking te komen. Sanherib eist 300 talenten zilver en 30 talenten goud. Het gehele huis des Heeren wordt ontdaan van zijn goud en zilver om deze schatting te kunnen voldoen (vers 15 en 16).

De ondergang van Lachish wordt behalve in de Bijbel, ook beschreven op drie cilinders, gevonden in het paleis van Sanherib in Nineve. Ook heeft hij er een groot wandrelief laten maken, waar de ondergang van Lachish op wordt uitgebeeld.  Zie de afbeeldingen van details van dit reliëf hieronder. Een kopie van het gehele wandrelief vind je in het Israël Museum.


De enorme schatten die koning Hizkia betaalde aan Sanherib, wakkerden diens de hebzucht alleen maar aan. Korte tijd later stuurt Sanherib een voormalig inwoner van Lachish, Rabsake, als boodschapper voor de inwoners van Jeruzalem met zijn naar de stad, vers 17.
Het vervolg van het hoofdstuk beschrijft hoe Rabsake, die de taal van de inwoners spreekt, de inwoners van Jeruzalem probeert te demoraliseren door koning Hizkia in diskrediet te brengen. Hier komt de profeet Jesaja te hulp en hij steunt de koning.
In vers 33-36 wordt beschreven dat G’d ingrijpt, en Sanheribs leger met Rabsake moeten het veld ruimen. Daarna is het weer een tijdlang rustig.
De profeet Jesaja en koning Hizkia hadden een nauwe band. In deze moeilijke tijd steunde Jesaja de koning Hizkia, evenals later toen de koning erg ziek was, 2 Kon. 20:1-11.
Van deze beide mannen zijn de zegels teruggevonden in de stad van David.
Kijk naar het engelstalige filmpje:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=77M6ojuwwe

Wat kun je in Israël bekijken, dat herinnert aan deze geschiedenissen?

In de stad van David bevindt zich de watergang van koning Hizkia, waar je zelf door kunt lopen. 1 Kron. 32 beschrijft de bouw ervan. Hizkia bereidde zich voor op de belegering van Sanherib door de watervoorziening voor de stad Jeruzalem veilig te stellen. ​

Ook versterkte hij de muren. In de Joodse wijk kun je een flink stuk van deze oude muur zelf gaan bekijken.

Als je de bergen van Judea ingaat, kun je Tel Lachish bezoeken.

Na de verwoesting van Lachish door Sanherib in het jaar 701 BCE, werd de stad, die van groot belang was als buffer ter verdediging van Juda, weer bewoond. Daarvan getuigen de ‘Lachish Letters’, gevonden door archeologen op Tel Lachish.

​Op deze ostraca staan de verslagen van de belegering door de Babyloniërs, zo’n 125 jaar later. We spreken over het jaar 587 BCE. Alleen de steden Lachish en Azeka zijn nog niet gevallen, Lees Jer. 34:6-7. Dit gebeurt spoedig en Jeruzalem volgt een jaar later, in 586 BCE. Lees over de belegering en val van Jeruzalem in 2 Kon. 24: 10-14.

De ‘vierde brief’, een ostraca met proto-Kanaänitisch schrift, vermeldt dat in Lachish de ‘vuren van Azeka niet meer worden gezien’.

Lees meer over de campagne van Sanherib:
https://watchjerusalem.co.il/400-a-trio-of-biblical-prisms

Als je zelf deze boeiende geschiedenis wilt meebeleven en horen vertellen in de omgeving waar het allemaal gebeurde, neem dan contact op met mij.

add your comment